Chi tiết tin - Xã A Ngo - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 52
  • Tổng truy cập 214.118

Xã A Ngo đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

16:29, Thứ Hai, 13-5-2024

Xã A Ngo đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

cc

Xã A Ngo đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính của xã, sẽ tạo được tính đột phá, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thực hiện việc số hóa trong thực hiện các thủ tục hành chính, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND xã A Ngo đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua đó góp phần từng bước xây dựng chính quyền số, hạn chế các thủ tục hành chính giấy không cần thiết, gây phiền hà cho Nhân dân.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, UBND xã A Ngo đã quyết liệt chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể và cơ sở xóm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân; hỗ trợ tra cứu thông tin tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị có liên quan thủ tục hành chính. Hoàn thành việc hợp nhất và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tích hợp, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, UBND đã triển khai đến 100% các  ban, ngành đoàn thể và cơ sở xóm; hiện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trong đó đã cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên toàn trình); đã kết nối thanh toán trực tuyến với ngân hàng AGRIBANK và các hệ thống thanh toán trực tuyến, ví điện tử, như VNPT Pay, MoMo, Viettel Pay... Trang thông tin điện tử địa phương thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức nhanh chóng, hiệu quả, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân truy cập thông tin, chính sách để phục vụ hoạt động kinh doanh. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi công vụ; 100% máy tính có mạng nội bộ và kết nối internet; thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng liên thông. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành thông suốt, nhanh chóng trên môi trường mạng.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tăng cường công tác tuyên truyền và phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức nộp hồ sơ, nhất là hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; qua dịch vụ bưu chính công ích và khi thanh toán trực tuyến và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính giảm nhiều so với quy định; quy trình giải quyết được thường xuyên cập nhật; hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Chỉ số “Mức độ hài lòng của người dân” đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia được cải thiện.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN LIỀN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, còn gặp một số hạn chế, khó khăn, như thói quen sử dụng hồ sơ giấy, đến nộp hồ sơ trực tiếp của người dân vẫn còn phổ biến, chỉ làm theo cách thức truyền thống là nộp hồ sơ trực tiếp; thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân chậm thay đổi, tâm lý sợ mất an toàn do những thông tin trái chiều gây mất niềm tin cho người dân; khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở hạ tầng mạng trên địa bàn còn hạn chế, tốc độ kết nối internet yếu và chậm nên gây khó khăn trong việc nâng cao số lượng người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khó khăn về nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, nhất là yêu cầu phải có công chức chuyên trách (hiện nay đa phần là kiêm nhiệm).

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của địa phương trong những tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác CCHC. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là cắt giảm TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. 

 Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, người lao động. Xử lý triệt để, kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không giải quyết, không trả lời hoặc giải quyết kéo dài không đúng quy định, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất tại các cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp. 

Tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn phường. 

Đa dạng hóa cách thức thông tin, tuyên truyền, đảm bảo 100% cán bộ, công chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách… 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, huy động sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hướng đến cho nhân dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.

 Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã A Ngo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch đều được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay./.

Các tin khác